| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETTEL AS203413

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203413
as-name:    NETTEL
org:      ORG-NS309-RIPE
remarks:    ----------------- TRANSIT ------------------
remarks:    ------- COVAGE ----------------------
import:     from AS44902 accept ANY
export:     to AS44902 announce AS203413
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    ----- LASOTEL -------------------------------
import:     from AS39180 accept ANY
export:     to AS39180 announce AS203413
remarks:    -----------------------------------------------
admin-c:    BC6230-RIPE
tech-c:     BC6230-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-nettel-1-mnt
created:    2016-01-22T16:17:45Z
last-modified: 2020-07-01T06:58:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS309-RIPE
org-name:    nettel sas
country:    FR
org-type:    LIR
address:    15 RUE GILLES DURANT
address:    63000
address:    CLERMONT FERRAND
address:    FRANCE
phone:     +33 473141919
admin-c:    BC6230-RIPE
tech-c:     BC6230-RIPE
abuse-c:    AR35044-RIPE
mnt-by:     fr-nettel-1-mnt
mnt-ref:    fr-nettel-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2016-01-22T10:52:12Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     bertrand cazal
address:    15 RUE GILLES DURANT
address:    63000
address:    CLERMONT FERRAND
address:    FRANCE
phone:     +33 473141919
nic-hdl:    BC6230-RIPE
mnt-by:     fr-nettel-1-mnt
created:    2016-01-22T10:52:11Z
last-modified: 2016-01-22T10:52:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]