| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  asczpernix AS203385

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203385
as-name:    asczpernix
org:      ORG-PSS41-RIPE
import:     from AS197451 accept ANY
export:     to AS197451 announce AS203385
import:     from AS201263 accept ANY
export:     to AS201263 announce AS203385
import:     from AS34093 accept ANY
export:     to AS34093 announce AS203385
import:     from AS42908 accept ANY
export:     to AS42908 announce AS203385
admin-c:    OP2480-RIPE
tech-c:     ZB1303-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cz-pernix-1-mnt
created:    2016-01-29T15:56:47Z
last-modified: 2020-10-28T20:28:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSS41-RIPE
org-name:    Pernix systems s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Masarykova 400
address:    79827
address:    Nemcice nad Hanou
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420776383280
admin-c:    OP2480-RIPE
tech-c:     ZB1303-RIPE
abuse-c:    AR35092-RIPE
mnt-ref:    cz-pernix-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-pernix-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2016-01-27T13:54:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oldrich Plchot
address:    Masarykova 400
address:    79827
address:    Nemcice nad Hanou
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420607536373
nic-hdl:    OP2480-RIPE
mnt-by:     cz-pernix-1-mnt
created:    2016-01-27T13:54:27Z
last-modified: 2016-01-29T09:37:23Z
source:     RIPE

person:     Zbynek Burget
address:    Mlynska 397
address:    79826
address:    Nezamyslice
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420739930931
nic-hdl:    ZB1303-RIPE
mnt-by:     cz-pernix-1-mnt
created:    2016-01-27T13:54:27Z
last-modified: 2016-01-29T09:20:38Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]