| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Medyanet AS203374

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203374
as-name:    Medyanet
org:      ORG-MNL19-RIPE
descr:     Route to Newrouz Telecom - Iraq
import:     from AS21277 accept ANY
import:     from AS200485 accept ANY
export:     to AS200485 announce ANY
export:     to AS21277 announce AS203374
descr:     Route to Alsard Fiber - Iraq
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS203374
export:     to AS210247 announce AS203374
descr:     Route to SpiderNet - Iraq
import:     from AS208341 accept ANY
import:     from AS210247 accept ANY
export:     to AS208341 announce AS203374
descr:     Route to NASS Iraq - Iraq
import:     from AS200485 accept ANY
export:     to AS200485 announce AS203374
import:     from AS202777 accept ANY
export:     to AS202777 announce AS203374
import:     from AS212890 accept ANY
export:     to AS212890 announce ANY
import:     from AS200697 accept ANY
export:     to AS200697 announce ANY
admin-c:    AR35148-RIPE
tech-c:     AR35148-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-medya-1-mnt
created:    2016-02-02T13:45:25Z
last-modified: 2021-12-13T20:45:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNL19-RIPE
org-name:    Medya Net LLC
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Hay Domeez - House 58
address:    12216
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +964773687006
admin-c:    AR35148-RIPE
admin-c:    AR35149-RIPE
admin-c:    AWS85-ripe
tech-c:     AWS85-ripe
tech-c:     AR35148-RIPE
tech-c:     AR35149-RIPE
abuse-c:    AR35150-RIPE
mnt-ref:    iq-medya-1-mnt
mnt-ref:    PINGIPMAINTAINER
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-medya-1-mnt
created:    2016-02-01T14:04:11Z
last-modified: 2022-01-05T12:20:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Saman N. Ahmed
address:    Hay Domeez - House 58
address:    12216
address:    Kirkuk
address:    IRAQ
phone:     +9647503697777
nic-hdl:    AR35148-RIPE
mnt-by:     iq-medya-1-mnt
created:    2016-02-01T14:04:10Z
last-modified: 2017-06-24T12:02:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]