| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KONMET-NETWORK AS203369

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203369
as-name:    KONMET-NETWORK
org:      ORG-KA533-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS203369
import:     from AS198709 accept ANY
export:     to AS198709 announce AS203369
admin-c:    MO6285-RIPE
tech-c:     MO6285-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     KONMET-MNT
created:    2016-02-03T11:08:09Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-KA533-RIPE
org-name:    KONMET sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Spoldzielcza 35, 58-500 Jelenia Gora
abuse-c:    KA5747-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     AS12741-MNT
mnt-by:     KONMET-MNT
created:    2016-02-01T09:34:12Z
last-modified: 2023-04-06T11:00:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Olszewski
address:    ul. Spoldzielcza 35, 58-500 Jelenia Gora
phone:     +48 509 416 496
nic-hdl:    MO6285-RIPE
mnt-by:     KONMET-MNT
created:    2016-09-29T10:00:41Z
last-modified: 2016-10-14T18:15:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]