| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KUROIT AS203363

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203363
as-name:    KUROIT
descr:     Kuroit Limited
org:      ORG-KURO1-RIPE
sponsoring-org: ORG-CTTA1-RIPE
import:     from AS931 accept ANY
export:     to AS931 announce AS203363
import:     from AS212271 accept ANY
export:     to AS212271 announce AS203363
import:     from AS396998 accept ANY
export:     to AS396998 announce AS203363
import:     from AS203758 accept ANY
export:     to AS203758 announce AS203363
import:     from AS212728 accept ANY
export:     to AS212728 announce AS203363
admin-c:    KN3168-RIPE
tech-c:     KN3168-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-08-12T10:20:22Z
last-modified: 2023-05-30T20:56:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KURO1-RIPE
org-name:    Kuroit Limited
org-type:    OTHER
address:    71-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
country:    GB
abuse-c:    ACRO48333-RIPE
mnt-ref:    KUROIT-MNT
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-05-28T18:19:54Z
last-modified: 2022-08-15T10:23:04Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    c1vhosting-mnt
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-ref:    dagroup

role:      Kuroit NOC
address:    71-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
nic-hdl:    KN3168-RIPE
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-05-28T18:07:00Z
last-modified: 2022-05-28T18:07:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]