| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADB_Business_Solutions AS203355

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203355
as-name:    ADB_Business_Solutions
descr:     -----BEGIN TOKEN-----043dc28793430f0cff248c73be4b24f8ec2d6a6fd2599ab9d60e8ce31165eb33c0abc3707b8f6f2753b4f56ea1a148029085725ed20e4b6146c03535faf6f2f2-----END TOKEN-----
org:      ORG-EADB2-RIPE
import:     from as212815 accept ANY
export:     to as212815 announce AS203355
import:     from as50046 accept ANY
export:     to as50046 announce AS203355
admin-c:    ADB1024-RIPE
tech-c:     ADB1024-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-adb-bs-1-MNT
created:    2022-08-12T13:50:07Z
last-modified: 2023-12-20T18:12:30Z
source:     RIPE
remarks:    Abuse: abuse@adb-business-solutions.fr

organisation:  ORG-EADB2-RIPE
org-name:    Amaury Duchene--Baustier trading as ADB Business Solutions
country:    FR
org-type:    LIR
address:    1 route de savoie
address:    38420
address:    Domene
address:    FRANCE
phone:     +33480806930
admin-c:    ADB1024-RIPE
tech-c:     ADB1024-RIPE
abuse-c:    AR68815-RIPE
mnt-ref:    lir-fr-adb-bs-1-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-fr-adb-bs-1-MNT
created:    2022-08-11T09:48:51Z
last-modified: 2022-09-27T07:07:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Amaury DUCHENE BAUSTIER
address:    FRANCE
address:    Domene
address:    38420
address:    1 route de savoie
phone:     +33480806930
nic-hdl:    ADB1024-RIPE
mnt-by:     lir-fr-adb-bs-1-MNT
created:    2022-08-11T09:48:50Z
last-modified: 2022-08-11T09:48:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]