| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_NL_Hosting AS203345

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203345
as-name:    AS_NL_Hosting
org:      ORG-NHS12-RIPE
sponsoring-org: ORG-FRCL3-RIPE
import:     from AS9009 accept ANY
import:     from AS212806 accept ANY
import:     from AS61317 accept ANY
import:     from AS63023 accept ANY
import:     from AS41108 accept ANY
export:     to AS41108 announce AS-NLHOSTING
export:     to AS212806 announce AS-NLHOSTING
export:     to AS212806 announce AS203345
export:     to AS61317 announce AS-NLHOSTING
export:     to AS61317 announce AS203345
export:     to AS63023 announce AS203345
export:     to AS63023 announce AS-NLHOSTING
export:     to AS41108 announce AS203345
export:     to AS9009 announce AS-NLHOSTING
export:     to AS212027 announce AS-NLHOSTING
import:     from AS212027 accept ANY
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS-NLHOSTING
admin-c:    AA36902-RIPE
tech-c:     AA36902-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NTH-MNT
created:    2022-08-12T14:33:36Z
last-modified: 2022-11-16T08:38:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NHS12-RIPE
org-name:    NL Hosting Solutions LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Weena 290, 3012NJ, Rotterdam
abuse-c:    AA36902-RIPE
mnt-ref:    GoHostedeu
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     gohosted-ipv6-MNT
mnt-by:     NTH-MNT
mnt-by:     GoHostedeu
created:    2022-08-01T23:08:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse
address:    Weena 290, 3012NJ, Rotterdam
admin-c:    DM17292-RIPE
tech-c:     DM17292-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gohosted.eu
nic-hdl:    AA36902-RIPE
mnt-by:     GoHostedeu
created:    2020-12-10T17:39:59Z
last-modified: 2022-08-04T11:12:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]