| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-R2K AS203332

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203332
as-name:    ASN-R2K
org:      ORG-RA579-RIPE
import:     from AS15772 accept ANY
export:     to AS15772 announce AS203332
import:     from AS12963 accept ANY
export:     to AS12963 announce AS203332
import:     from AS34867 accept ANY
export:     to AS34867 announce AS203332
admin-c:    AY1857-RIPE
tech-c:     AY1857-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     R2K-MNT
created:    2016-02-11T12:41:59Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML153-RIPE

organisation:  ORG-RA579-RIPE
org-name:    RIM2000
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    2 Panikahi str.
address:    49600
address:    Dnipropetrovsk
address:    Ukraine
tech-c:     AY1857-RIPE
admin-c:    AY1857-RIPE
abuse-c:    ARU5-RIPE
mnt-ref:    MOBICOM-MNT
mnt-by:     R2K-MNT
created:    2016-02-08T15:39:36Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeniy Vovchenko
address:    2 Panikahi str.
address:    49600
address:    Dnipropetrovsk
address:    Ukraine
phone:     +380562360300
nic-hdl:    AY1857-RIPE
mnt-by:     R2K-MNT
created:    2016-02-08T15:19:41Z
last-modified: 2016-11-04T12:47:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]