| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ESHELTER AS203329

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203329
as-name:    ESHELTER
org:      ORG-ECG6-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS13237 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS205436 accept AS205436
import:     from AS50246 accept AS50246
import:     from AS213314 accept AS213314
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8220 announce {185.138.140.0/24}
export:     to AS13237 announce {185.138.140.0/24}
export:     to AS3320 announce AS-ESH
export:     to AS1299 announce AS-ESH
export:     to AS3356 announce AS-ESH
export:     to AS2914 announce AS-ESH
export:     to AS205436 announce AS-ESH
export:     to AS50246 announce AS-ESH
export:     to AS8365 announce AS-ESH
export:     to AS213314 announce AS-ESH
mp-import:   afi ipv6 from AS3320 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS205436 accept AS205436
mp-import:   afi ipv6 from AS50246 accept AS50246
mp-import:   afi ipv6 from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6 to AS3320 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS3356 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS2914 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS205436 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS50246 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS8365 announce AS-ESH
remarks:    Customer AS62075
import:     from AS62075 accept AS-LANNERT
mp-import:   afi ipv6 from AS62075 accept AS-LANNERT
export:     to AS62075 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS62075 announce ANY
remarks:    Customer AS12748
import:     from AS12748 accept AS-IAV
mp-import:   afi ipv6 from AS12748 accept AS-IAV
export:     to AS12748 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS12748 announce AS-ESH
remarks:    Peering at BCIX
import:     from AS16374 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS16374 accept ANY
export:     to AS16374 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS16374 announce AS-ESH
remarks:    Peering with Versatel
import:     from AS8881 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS-ESH
mp-export:   afi ipv6 to AS8881 announce AS-ESH
admin-c:    ESH100-RIPE
tech-c:     ESH100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ESHELTER-MNT
created:    2016-02-11T14:58:50Z
last-modified: 2021-07-02T08:54:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ECG6-RIPE
org-name:    NTT Global Data Centers EMEA GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Voltastrasse 15
address:    65795
address:    Hattersheim am Main
address:    GERMANY
phone:     +49 69 7801 2110
admin-c:    DVH135-RIPE
tech-c:     ESH100-RIPE
abuse-c:    AR39012-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ESHELTER-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ESHELTER-MNT
created:    2016-02-08T15:50:16Z
last-modified: 2022-02-04T09:58:42Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +49 69 7801 2139

role:      NTT Global Data Centers EMEA LIR Role
address:    NTT Global Data Centers EMEA GmbH
address:    Voltastrasse 15
address:    65795 Hattersheim am Main
admin-c:    DVH135-RIPE
tech-c:     JVDB367-RIPE
tech-c:     JH27900-RIPE
tech-c:     NR3823-RIPE
tech-c:     AB37367-RIPE
tech-c:     JPC395-RIPE
tech-c:     AGM164-RIPE
tech-c:     JL12544-RIPE
nic-hdl:    ESH100-RIPE
mnt-by:     ESHELTER-MNT
created:    2017-07-14T08:18:48Z
last-modified: 2022-06-09T08:29:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]