| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TURIEN-AS AS203320

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203320
as-name:    TURIEN-AS
org:      ORG-TECA3-RIPE
sponsoring-org: ORG-PBB4-RIPE
import:     from AS20562 accept ANY
export:     to AS20562 announce AS203320
import:     from AS8455 accept ANY
export:     to AS8455 announce AS203320
admin-c:    TECA3-RIPE
tech-c:     TECA3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2022-08-16T11:44:16Z
last-modified: 2022-08-16T11:44:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TECA3-RIPE
org-name:    Turien en Co. Assuradeuren B.V.
org-type:    OTHER
address:    James Wattstraat 11
address:    1817DC Alkmaar
address:    Netherlands
abuse-c:    TECA3-RIPE
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2022-08-15T10:19:35Z
last-modified: 2022-08-15T10:19:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Turien en Co. Assuradeuren B.V. abuse handling
address:    James Wattstraat 11
address:    1817DC Alkmaar
address:    Netherlands
nic-hdl:    TECA3-RIPE
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2022-08-15T10:19:35Z
last-modified: 2022-08-15T10:19:35Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: systeembeheer@turien.nl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]