| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.209.80.87 (lg) / ec2-3-209-80-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d1:5057::3d1:5057 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SZYBKINET AS203210

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203210
as-name:    SZYBKINET
org:      ORG-SBLS1-RIPE
sponsoring-org: ORG-SZOO2-RIPE
import:     from AS51373 accept ANY
export:     to AS51373 announce AS203210
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS203210
admin-c:    LS12631-RIPE
tech-c:     LS12631-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELKONEKT-MNT
created:    2016-03-08T13:36:33Z
last-modified: 2018-09-04T11:45:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SBLS1-RIPE
org-name:    "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA
org-type:    OTHER
address:    "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA
address:
address:    ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 58A
address:    97-400
address:    BELCHATOW
address:    POLAND
phone:     +48 44 777 50 90
mnt-by:     TELKONEKT-MNT
mnt-ref:    TELKONEKT-MNT
created:    2016-03-05T21:59:34Z
last-modified: 2016-03-05T22:04:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    SA36296-RIPE

person:     Lukasz Siwik
address:    "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA
address:    ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 58A
address:    97-400
address:    BELCHATOW
address:    POLAND
phone:     +48 44 777 50 90
mnt-by:     TELKONEKT-MNT
created:    2016-03-05T21:54:45Z
last-modified: 2016-03-05T21:54:45Z
source:     RIPE # Filtered
nic-hdl:    LS12631-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]