| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NetFlash-AS AS203206

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203206
as-name:    NetFlash-AS
org:      ORG-ANTL8-RIPE
import:     from AS16229 accept ANY
export:     to AS16229 announce AS203206
import:     from AS8544 accept ANY
export:     to AS8544 announce AS203206
import:     from AS6866 accept ANY
export:     to AS6866 announce AS203206
admin-c:    AR61113-RIPE
tech-c:     AR61113-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2016-03-09T12:54:04Z
last-modified: 2021-10-30T09:36:26Z
source:     RIPE
descr:     www.NetFlash.com.cy | Cyprus National ISP

organisation:  ORG-ANTL8-RIPE
org-name:    A.C. NetFlash Technologies Ltd
descr:     www.NetFlash.com.cy | Cyprus national ISP
country:    CY
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 25655
address:    1355
address:    Nicosia
address:    CYPRUS
phone:     +35722100120
fax-no:     +35722023999
admin-c:    AA36653-RIPE
abuse-c:    AR61113-RIPE
mnt-ref:    mnt-cy-netflash-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2020-10-06T09:43:51Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
address:    CYPRUS
nic-hdl:    AR61113-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netflash.com.cy
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2020-10-06T09:43:50Z
last-modified: 2020-12-29T19:36:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]