| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT-SUPERNAP AS203201

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203201
as-name:    IT-SUPERNAP
org:      ORG-SIS74-RIPE
remarks:    ===========================================================
remarks:
remarks:    Information: http://www.supernap.it
remarks:    Location: https://goo.gl/maps/7E2RRZ5MtSQ2
remarks:    Peering db: https://www.peeringdb.com/net/9912
remarks:    Looking Glass: http://looking-glass.supernap.it
remarks:    Peering requests: peering@supernap.it
remarks:    NOC (24x7): +39 0239447901 - support@supernap.it
remarks:
remarks:    ===========================================================
remarks:
remarks:    The following communities can be set by customers:
remarks:
remarks:    203201:105 Set Local Preference down to 105
remarks:    203201:110 Set Local Preference up to 110
remarks:    203201:666 Send traffic to Null0 (Blackhole)
remarks:
remarks:    203201:1 Prepend Once
remarks:    203201:2 Prepend Twice
remarks:    203201:3 Prepend Thrice
remarks:
remarks:    203201:5011 Stop advertisements to TELIA
remarks:    203201:5021 Stop advertisements to LEVEL3
remarks:    203201:5031 Stop advertisements to WIND
remarks:    203201:5041 Stop advertisements to MIX
remarks:    203201:2000 Stop advertisements to ALL
remarks:
remarks:    203201:2101 TELIA Prepend Once
remarks:    203201:2102 TELIA Prepend Twice
remarks:    203201:2103 TELIA Prepend Thrice
remarks:    203201:2201 LEVEL3 Prepend Once
remarks:    203201:2202 LEVEL3 Prepend Twice
remarks:    203201:2203 LEVEL3 Prepend Thrice
remarks:    203201:2301 WIND Prepend Once
remarks:    203201:2302 WIND Prepend Twice
remarks:    203201:2303 WIND Prepend Thrice
remarks:    203201:2401 MIX Prepend Once
remarks:    203201:2402 MIX Prepend Twice
remarks:    203201:2403 MIX Prepend Thrice
remarks:    203201:2501 DDoS Mitigation Prepend Once
remarks:    203201:2502 DDoS Mitigation Prepend Twice
remarks:    203201:2503 DDoS Mitigation Prepend Thrice
remarks:
remarks:
remarks:    ===========================================================
remarks:    Martians or RFC1918 are rejected
remarks:    ===========================================================
remarks:
remarks:
remarks:    ======================= UPSTREAMS =========================
remarks:
remarks:    - TELIA -
mp-import:   afi any.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS1299 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - Level3 -
mp-import:   afi any.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS3356 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - WIND TRE -
mp-import:   afi any.unicast from AS1267 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS1267 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:
remarks:    ======================= IXP ==============================
remarks:
remarks:    --- MIX ---
remarks:    -- Route Servers --
remarks:
import-via:   afi any.unicast AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi any.unicast AS61968 to AS-ANY announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:
remarks:    -- Direct Peerings --
remarks:
remarks:    - MIX -
mp-import:   afi any.unicast from AS16004 accept AS16004
mp-export:   afi any.unicast to AS16004 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - CONVERGENZE -
mp-import:   afi any.unicast from AS39120 accept AS39120
mp-export:   afi any.unicast to AS39120 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - BT ITALIA -
mp-export:   afi any.unicast to AS8968 announce AS-IT-SUPERNAP
mp-import:   afi any.unicast from AS8968 accept AS-ALBACOM
remarks:    - MICROSOFT -
mp-import:   afi any.unicast from AS8075 accept AS8075
mp-export:   afi any.unicast to AS8075 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - HURRICANE -
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - RETELIT -
mp-import:   afi any.unicast from AS28716 accept AS28716
mp-export:   afi any.unicast to AS28716 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - VODAFONE -
mp-import:   afi any.unicast from AS30722 accept AS30722
mp-export:   afi any.unicast to AS30722 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - YAHOO -
mp-import:   afi any.unicast from AS10310 accept AS10310
mp-export:   afi any.unicast to AS10310 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - RIS SERVER RIPE -
mp-import:   afi any.unicast from AS12654 accept AS12654
mp-export:   afi any.unicast to AS12654 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:    - UNOCOMMUNICATION -
mp-import:   afi any.unicast from AS9137 accept AS9137
mp-export:   afi any.unicast to AS9137 announce AS-IT-SUPERNAP
remarks:
remarks:    ======================= CUSTOMERS ========================
remarks:
remarks:    - SPARKINIT -
mp-import:   afi any.unicast from AS39825 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39825 announce ANY
remarks:    - ALL SERVICE -
mp-import:   afi any.unicast from AS60965 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS60965 announce ANY
remarks:    - COMPUTER DESIGN -
mp-import:   afi any.unicast from AS20658 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS20658 announce ANY
remarks:    - INTELLITRONIKA -
remarks:    afi any.unicast from AS209418 accept ANY
remarks:    afi any.unicast to AS209418 announce ANY
remarks:    - @WORKS -
mp-import:   afi any.unicast from AS197290 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS197290 announce ANY
remarks:    - MOMIT -
mp-import:   afi any.unicast from AS204760 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS204760 announce ANY
remarks:    - EXPLORER SERVIZI -
mp-import:   afi any.unicast from AS209634 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS209634 announce ANY
remarks:    - ENEGAN -
mp-import:   afi any.unicast from AS208808 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS208808 announce ANY
remarks:    - IMMOBILIARE -
mp-import:   afi any.unicast from AS207697 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS207697 announce ANY
remarks:    - BRIANTEL-PROMO -
mp-import:   afi any.unicast from AS8855 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS8855 announce ANY
remarks:    - BRIANTEL -
mp-import:   afi any.unicast from AS43843 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS43843 announce ANY
remarks:    - SIRTI -
mp-import:   afi any.unicast from AS42665 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS42665 announce ANY
remarks:    - LOGOS -
mp-import:   afi any.unicast from AS41606 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS41606 announce ANY
remarks:    ==========================================================
admin-c:    IA4089-RIPE
tech-c:     IA4089-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-supernap-mnt
created:    2016-03-09T14:41:45Z
last-modified: 2021-08-20T07:50:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIS74-RIPE
org-name:    SUPERNAP Italia S.P.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Marche 8/10
address:    27010
address:    Siziano (PV)
address:    ITALY
phone:     +39 0239447901
admin-c:    AC31424-RIPE
tech-c:     IA4089-RIPE
abuse-c:    AR35675-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    it-supernap-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-supernap-mnt
created:    2016-03-08T13:01:37Z
last-modified: 2021-01-12T08:11:10Z
source:     RIPE # Filtered
geoloc:     45.330866 9.204821

role:      it-supernap-operations
address:    Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4
nic-hdl:    IA4089-RIPE
mnt-by:     it-supernap-mnt
created:    2016-03-08T17:26:54Z
last-modified: 2021-08-31T12:40:26Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     FP13358-RIPE
tech-c:     GDF396-RIPE
tech-c:     DB22190-RIPE
tech-c:     GP17295-RIPE
tech-c:     GR11691-RIPE
tech-c:     PG12104-RIPE
tech-c:     AB38154-RIPE
admin-c:    PG12104-RIPE
admin-c:    DB22190-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]