| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cubenode AS203178

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203178
as-name:    cubenode
org:      ORG-CSS32-RIPE
import:     from as201942 accept ANY
export:     to as201942 announce AS203178
import:     from as201426 accept ANY
export:     to as201426 announce AS203178
admin-c:    JJH55-RIPE
import:     from AS202996 accept ANY
export:     to AS202996 announce AS203178
tech-c:     JJH55-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-cubenode-1-mnt
created:    2016-03-16T11:19:05Z
last-modified: 2018-09-04T11:46:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSS32-RIPE
org-name:    Cubenode System SL
org-type:    LIR
address:    C/ La trucha, Edificio Victoria , 3-5A
address:    18015
address:    Granada
address:    SPAIN
admin-c:    JJH55-RIPE
tech-c:     JJH55-RIPE
abuse-c:    AR34512-RIPE
mnt-ref:    es-cubenode-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-cubenode-1-mnt
created:    2015-12-01T14:39:40Z
last-modified: 2019-08-16T13:36:42Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +34958073316

person:     Juan Jesus Hernandez
address:    C/ La trucha, Edificio Victoria , 3-5A
address:    18015
address:    Granada
address:    SPAIN
phone:     +34900525243
nic-hdl:    JJH55-RIPE
mnt-by:     es-cubenode-1-mnt
created:    2015-12-01T14:39:39Z
last-modified: 2015-12-01T14:39:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]