| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  charisma AS203162

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203162
as-name:    charisma
org:      ORG-CFIP1-RIPE
sponsoring-org: ORG-SNTL5-RIPE
import:     from AS48551 accept ANY
export:     to AS48551 announce AS203162
import:     from AS16322 accept ANY
export:     to AS16322 announce AS203162
admin-c:    MR27258-RIPE
tech-c:     MR27258-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     sindad
created:    2022-08-26T08:42:15Z
last-modified: 2022-08-26T08:42:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CFIP1-RIPE
org-name:    Charisma Financial Information Processing Company PLC
org-type:    OTHER
address:    Code 37, Eastern Attefi Alley, Nelson Mandela Street
abuse-c:    ACRO49582-RIPE
mnt-ref:    Sindad
mnt-by:     Sindad
created:    2022-08-24T10:01:51Z
last-modified: 2022-08-26T08:51:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohsen Rahmati
address:    Code 37, Eastern Attefi Alley, Nelson Mandela Street, Tehran, Iran
phone:     +982145460000
nic-hdl:    MR27258-RIPE
mnt-by:     Sindad
created:    2022-08-24T10:03:03Z
last-modified: 2022-08-24T10:03:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]