| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPENTEXT-AS-EU AS203160

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203160
as-name:    OPENTEXT-AS-EU
org:      ORG-OTC8-RIPE
import:     from AS702 accept ANY
export:     to AS702 announce AS203160
import:     from as2686 accept ANY
export:     to as2686 announce AS203160
admin-c:    ANT62-RIPE
admin-c:    OTEU-RIPE
tech-c:     OTEU-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
created:    2016-03-18T11:36:37Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL2-RIPE

organisation:  ORG-OTC8-RIPE
org-name:    OPEN TEXT CORPORATION
org-type:    OTHER
address:    Opentext Software GmbH
address:    Coeur Defense Tour B - Etage 30. 100, Esplanade du General de Gaulle
address:    92932 Paris La Defense Cedex
address:    France
phone:     +33 147 966502
mnt-ref:    INTEROUTE-MNTNR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
abuse-c:    OTEU-RIPE
created:    2016-03-17T13:04:19Z
last-modified: 2016-03-17T13:18:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OPEN TEXT CORPORATION
nic-hdl:    OTEU-RIPE
address:    Opentext Software GmbH
address:    Coeur Defense Tour B - Etage 30. 100, Esplanade du General de Gaulle
address:    92932 Paris La Defense Cedex
address:    France
phone:     +33 147 966502
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
abuse-mailbox: abuse@cloud.opentext.eu
created:    2016-03-17T13:16:54Z
last-modified: 2017-09-26T12:38:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Dronov
address:    Interoute Czech
address:    City West
address:    Siemensova 2717/4
address:    155 00 Prague 13
address:    Czech Republic
phone:     +420 225 352 756
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
nic-hdl:    ANT62-RIPE
created:    2007-12-03T15:51:47Z
last-modified: 2012-11-14T08:30:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]