| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CoreRoute AS203125

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203125
as-name:    CoreRoute
descr:     CoreRoute Switzerland
descr:     Switzerland
org:      ORG-JB58-RIPE
remarks:
remarks:    # [FREE 100Mbit/s 1G Peering Ports]
remarks:
remarks:    # | LocIX Internet Exchange |
remarks:    # | Contact info: |
remarks:    # | https://locix.online |
remarks:    # | mail: noc@locix.online |
remarks:    # | phone: +49 54191532660 |
remarks:    # +-------------------------------+
remarks:
remarks:    =================[GHOSTNET]===========================
import:     from AS12586 accept ANY
export:     to AS12586 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12586 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12586 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12586 announce AS-COREROUTE
remarks:    =================[M&M NETWORKS]===========================
import:     from AS206499 accept ANY
export:     to AS206499 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206499 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206499 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206499 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206499 announce AS-COREROUTE
remarks:    =================[Stefan6 Network]========================
import:     from AS205591 accept AS205591
export:     to AS205591 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205591 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205591 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205591 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205591 announce AS-COREROUTE
remarks:    =================[Marco Sandro Naef]======================
import:     from AS59741 accept ANY
export:     to AS59741 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59741 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59741 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59741 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59741 announce AS-COREROUTE
remarks:    # Prager NCC KG
import:     from AS57878 accept ANY
export:     to AS57878 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57878 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57878 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57878 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57878 announce AS-COREROUTE
remarks:    ============[FastLayer Networks Ltd.]=====================
import:     from AS209244 accept AS-FASTLAYER
export:     to AS209244 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS209244 accept AS-FASTLAYER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS209244 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209244 accept AS-FASTLAYER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209244 announce ANY
remarks:    ==========[Digital Energy Technologies Ltd.]==============
import:     from AS61317 accept ANY
export:     to AS61317 announce AS203125
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61317 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61317 announce AS203125
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61317 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61317 announce AS203125
remarks:    ===========================[M247]=========================
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS-COREROUTE
remarks:    ===================[Hurricane Electric]===================
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-COREROUTE
remarks:    ===================[DET.Global]===================
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61317 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61317 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61317 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61317 announce AS-COREROUTE
remarks:    =========[Dennis Rainer Warnholz active-servers.com]======
import:     from AS197071 accept ANY
export:     to AS197071 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS197071 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS197071 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197071 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197071 announce AS-COREROUTE
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ======================[RS LOCIX]==========================
import:     from AS202409 accept ANY
export:     to AS202409 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202409 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202409 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202409 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202409 announce AS-COREROUTE
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ======================[RS KLEYREX]========================
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31142 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31142 announce AS-COREROUTE
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
remarks:    ======================[RS AS-IX]==========================
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41441 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41441 announce AS-COREROUTE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41441 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41441 announce AS-COREROUTE
remarks:    ==========================================================
remarks:    ==========================================================
admin-c:    JB16102-RIPE
tech-c:     JB16102-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cloudcore-mnt
mnt-by:     PRAGER-MNT
mnt-by:     EMZET-MNT
created:    2016-03-24T11:47:08Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LIGC3-RIPE

organisation:  ORG-JB58-RIPE
org-name:    Julian Braun
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Samichlausenstr. 2a
address:    CH-5312 Dttingen
address:    Switzerland
abuse-c:    CA6928-RIPE
mnt-ref:    cloudcore-mnt
mnt-ref:    PRAGER-MNT
mnt-by:     cloudcore-mnt
created:    2016-03-16T14:08:59Z
last-modified: 2022-12-01T17:15:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julian Braun
address:    Samichlausenstr. 2a
address:    CH-5312 Dttingen
address:    Switzerland
phone:     +4917644517828
nic-hdl:    JB16102-RIPE
mnt-by:     cloudcore-mnt
created:    2016-03-16T14:07:05Z
last-modified: 2017-10-30T23:10:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]