| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.194.177 (lg) / ec2-34-228-194-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:c2b1::22e4:c2b1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ERP AS203095

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203095
as-name:    ERP
org:      ORG-EBL5-RIPE
sponsoring-org: ORG-NL38-RIPE
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS203095
import:     from AS57463 accept ANY
import:     from AS49699 accept ANY
export:     to AS49699 announce AS203095
export:     to AS57463 announce AS203095
admin-c:    PP14892-RIPE
tech-c:     PP14892-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ERP
created:    2016-03-30T13:07:23Z
last-modified: 2018-09-04T11:46:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EBL5-RIPE
org-name:    ERP Bulgaria Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Sofia Bulgaria
abuse-c:    ACRO471-RIPE
mnt-ref:    MNT-ERP
mnt-by:     MNT-ERP
created:    2016-03-24T12:32:23Z
last-modified: 2016-03-24T12:32:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petar Petrov
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +359889928424
nic-hdl:    PP14892-RIPE
mnt-by:     MNT-ERP
created:    2016-03-24T12:29:42Z
last-modified: 2016-03-24T12:29:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]