| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LinkSpace AS203089

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203089
as-name:    LinkSpace
org:      ORG-LSS8-RIPE
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS203089
import:     from AS12874 accept ANY
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS203089
export:     to AS41327 announce AS203089
admin-c:    CG9075-RIPE
tech-c:     TST26-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LINKSPACE-MNT
created:    2016-03-31T15:02:49Z
last-modified: 2019-11-16T11:44:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSS8-RIPE
org-name:    Link Space SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    C/da San Filippo, Zona Artigianale snc
address:    98054
address:    Furnari
address:    ITALY
phone:     +39094181930
admin-c:    CG9075-RIPE
tech-c:     TST26-RIPE
abuse-c:    TST26-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LINKSPACE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LINKSPACE-MNT
created:    2016-01-28T15:56:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:12Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +39094181930
fax-no:     +390941630300

role:      Technical Support Team
address:    C/da San Filippo Zona Artigianale snc, 98054 Furnari (ME)
abuse-mailbox: supporto@linkspace.it
nic-hdl:    TST26-RIPE
admin-c:    CG9036-RIPE
tech-c:     VS9268-RIPE
tech-c:     AL18963-RIPE
mnt-by:     LINKSPACE-MNT
created:    2016-02-25T11:33:06Z
last-modified: 2022-10-28T15:35:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Costanzo Giovanni
address:    C/da San Filippo, Zona Artigianale snc
address:    98054
address:    Furnari
address:    ITALY
phone:     +39094181930
nic-hdl:    CG9075-RIPE
mnt-by:     it-linkspace-1-mnt
created:    2016-01-28T15:56:43Z
last-modified: 2016-01-28T15:56:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]