| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BANDALIBRE-AS AS203068

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203068
as-name:    BANDALIBRE-AS
descr:     Bandalibre
org:      ORG-BCS23-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS203068
export:     to AS174 announce AS202676
export:     to AS174 announce AS206089
export:     to AS174 announce AS213193
export:     to AS174 announce AS211300
export:     to AS174 announce AS201619
export:     to AS174 announce AS212721
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS203068
export:     to AS29119 announce AS202676
export:     to AS29119 announce AS206089
export:     to AS29119 announce AS213193
export:     to AS29119 announce AS211300
export:     to AS29119 announce AS201619
export:     to AS29119 announce AS212721
import:     from AS202676 accept AS202676
export:     to AS202676 announce ANY
import:     from AS206089 accept AS206089
export:     to AS206089 announce ANY
import:     from AS213193 accept AS213193
export:     to AS213193 announce ANY
import:     from AS211300 accept AS211300
export:     to AS211300 announce ANY
import:     from AS201619 accept AS201619
export:     to AS201619 announce ANY
import:     from AS212721 accept AS212721
export:     to AS212721 announce ANY
admin-c:    MG22219-RIPE
tech-c:     MG22219-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BANDALIBRE-MNT
created:    2016-04-06T12:08:50Z
last-modified: 2022-12-05T10:03:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BCS23-RIPE
org-name:    Bandalibre Comunicaciones, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avda. Andalucia, 148
address:    41560
address:    Estepa
address:    SPAIN
phone:     +34854568100
mnt-ref:    BANDALIBRE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-ref:    COPROSYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BANDALIBRE-MNT
created:    2016-04-01T09:20:02Z
abuse-c:    AR35977-RIPE
last-modified: 2021-03-24T16:09:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manuel Galvez
address:    Avda. de Andaluca, 148
address:    41560 Estepa (Sevilla)
phone:     +34 854568100
nic-hdl:    MG22219-RIPE
mnt-by:     BANDALIBRE-MNT
created:    2016-04-01T09:35:19Z
last-modified: 2016-04-01T10:49:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]