| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HM-ASN AS203029

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203029
as-name:    HM-ASN
org:      ORG-HMHM1-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS203029
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS203029
import:     from AS3246 accept ANY
export:     to AS3246 announce AS203029
admin-c:    HENN-RIPE
tech-c:     HENN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2016-04-13T13:05:04Z
last-modified: 2018-08-15T12:14:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HMHM1-RIPE
org-name:    H & M Hennes & Mauritz GBC AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Arstaangsvagen 13
address:    117 75
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 796 55 00
admin-c:    HENN-RIPE
tech-c:     HENN-RIPE
abuse-c:    AR34771-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-12-22T09:13:24Z
last-modified: 2020-12-16T13:13:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hennes Mauritz AB
address:    H & M Hennes & Mauritz - IT Department
address:    Arstaangsvagen 13
address:    S-106 38 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 796 55 00
admin-c:    JIH-RIPE
admin-c:    JAG-RIPE
admin-c:    MD22885-RIPE
admin-c:    US2058-RIPE
tech-c:     JAG-RIPE
tech-c:     MD22885-RIPE
tech-c:     US2058-RIPE
nic-hdl:    HENN-RIPE
abuse-mailbox: abuse@hm.com
mnt-by:     HM1-MNT
created:    2014-06-18T09:03:45Z
last-modified: 2016-11-08T13:17:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]