| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HostRoyale AS203020

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203020
as-name:    HostRoyale
org:      ORG-HTPL1-RIPE
admin-c:    SK11044-RIPE
tech-c:     SK11044-RIPE
status:     ASSIGNED
import:     From AS47787 accept ANY
import:     From AS209854 accept AS-SURFSHARK
import:     From AS397630 accept AS397630
import:     From AS203061 accept AS203061
import:     From AS209709 accept AS209709
export:     To AS47787 announce AS-HOSTROYALE-203020
export:     To AS209854 announce ANY
export:     To AS209709 announce ANY
export:     To AS203061 announce ANY
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     in-hostroyale-1-mnt
created:    2016-04-14T15:17:51Z
last-modified: 2022-08-26T08:45:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HTPL1-RIPE
org-name:    HostRoyale Technologies Pvt Ltd
country:    IN
org-type:    LIR
address:    Office Number 11A, City Mall, Ganeshkhind Road
address:    411007
address:    Pune
address:    INDIA
phone:     +91-9767686075
abuse-c:    AR32814-RIPE
admin-c:    SK11044-RIPE
tech-c:     SK11044-RIPE
mnt-ref:    in-hostroyale-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     in-hostroyale-1-mnt
created:    2015-07-08T09:37:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NOC Admin
address:    Office Number 11A, City Mall, Ganeshkhind Road
address:    411007
address:    Pune
address:    INDIA
phone:     +91-0000000000
nic-hdl:    SK11044-RIPE
mnt-by:     in-hostroyale-1-mnt
created:    2015-07-08T09:37:30Z
last-modified: 2021-01-27T07:56:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]