| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEB42 AS202990

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202990
as-name:    WEB42
org:      ORG-WS295-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
import:     from AS62240 accept ANY
export:     to AS62240 announce AS202990
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS202990
admin-c:    WS5357-RIPE
tech-c:     WS5357-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     web42s-MNT
created:    2022-09-05T13:21:45Z
last-modified: 2022-10-25T09:37:10Z
source:     RIPE
descr:     40829bbf3a681ffab7a04b8fbd24d34cf7a21601

organisation:  ORG-WS295-RIPE
org-name:    Web42 Solutions Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
abuse-c:    ACRO49686-RIPE
mnt-ref:    web42s-MNT
mnt-by:     web42s-MNT
created:    2022-09-01T19:18:04Z
last-modified: 2022-12-01T17:30:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Web42 Solutions
address:    27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
nic-hdl:    WS5357-RIPE
mnt-by:     web42s-MNT
created:    2022-09-01T19:15:32Z
last-modified: 2022-09-01T19:15:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]