| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ngaservices AS202979

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202979
as-name:    ngaservices
org:      ORG-NSSS1-RIPE
remarks:    =======================================================
remarks:    .:. --- ITSELF UPSTREAM --- .:.
import:     from AS12570 accept ANY
export:     to AS12570 announce AS-NGAS
remarks:    =======================================================
remarks:    .:. --- OPTONET UPSTREAM --- .:.
import:     from AS43542 accept ANY
export:     to AS43542 announce AS-NGAS
remarks:    =======================================================
remarks:    .:. --- OPTET UPSTREAM/DOWNSTREAM --- .:.
import:     from AS203365 accept ANY
export:     to AS203365 announce ANY
remarks:    =======================================================
admin-c:    AK15615-RIPE
tech-c:     AK15615-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cz-ngaservices-1-mnt
created:    2016-04-21T14:37:00Z
last-modified: 2022-01-18T15:44:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSSS1-RIPE
org-name:    NGA Services, spol. s r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Hodice 199
address:    58901
address:    Trest
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 774793940
admin-c:    AK15615-RIPE
tech-c:     AK15615-RIPE
abuse-c:    AR36159-RIPE
mnt-ref:    cz-ngaservices-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-ngaservices-1-mnt
created:    2016-04-20T14:43:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ales Kodys
address:    Hodice 199
address:    58901
address:    Trest
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 774793940
nic-hdl:    AK15615-RIPE
mnt-by:     cz-ngaservices-1-mnt
created:    2016-04-20T14:43:14Z
last-modified: 2016-04-20T14:43:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]