| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATOMICIT AS202907

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202907
as-name:    ATOMICIT
org:      ORG-AIL30-RIPE
import:     from AS2856 accept ANY
export:     to AS2856 announce AS202907
import:     from AS5089 accept ANY
export:     to AS5089 announce AS202907
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS202907
admin-c:    JL10398-RIPE
tech-c:     JL10398-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-atomic-1-mnt
created:    2016-05-06T13:44:08Z
last-modified: 2021-02-10T15:10:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AIL30-RIPE
org-name:    Atomic IT Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Dataplan, 1 Prince Albert Gardens
address:    DN31 3AG
address:    Grimsby
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 333 112 9000
admin-c:    JL10398-RIPE
tech-c:     JL10398-RIPE
abuse-c:    AR36248-RIPE
mnt-ref:    uk-atomic-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-atomic-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2016-04-28T14:21:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jonathan Leighton-Hoggett
address:    Dataplan, 1 Prince Albert Gardens
address:    DN31 3AG
address:    Grimsby
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 333 112 9000
nic-hdl:    JL10398-RIPE
mnt-by:     uk-atomic-1-mnt
created:    2016-04-28T14:21:09Z
last-modified: 2016-04-28T14:21:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]