| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACRONIS-GMBH AS202885

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202885
as-name:    ACRONIS-GMBH
org:      ORG-AIG21-RIPE
import:     from as174 accept ANY
export:     to as174 announce AS202885
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS202885
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS202885
import:     from AS10913 accept ANY
export:     to AS10913 announce AS202885
admin-c:    AR36290-RIPE
tech-c:     AR36290-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ch-acronis-1-mnt
created:    2016-05-12T12:34:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:48:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AIG21-RIPE
org-name:    Acronis International GmbH
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Euro Haus, Rheinweg 9
address:    8200
address:    Schaffhausen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 52 630 280-0
admin-c:    AR36290-RIPE
tech-c:     AR36290-RIPE
abuse-c:    AR36291-RIPE
mnt-ref:    ch-acronis-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ch-acronis-1-mnt
created:    2016-05-03T11:33:37Z
last-modified: 2021-05-31T14:09:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network DCO team
address:    Euro Haus, Rheinweg 9
address:    8200
address:    Schaffhausen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 52 630 280-0
nic-hdl:    AR36290-RIPE
mnt-by:     ch-acronis-1-mnt
created:    2016-05-03T11:33:36Z
last-modified: 2017-09-22T06:27:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]