| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.213.192.104 (lg) / ec2-18-213-192-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d5:c068::12d5:c068 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  antesis AS202869

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202869
as-name:    antesis
org:      ORG-AS462-RIPE
import:     from AS43142 accept ANY
export:     to AS43142 announce AS202869
import:     from AS43100 accept ANY
export:     to AS43100 announce AS202869
admin-c:    AR34819-RIPE
tech-c:     LD2242-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-antesis-1-mnt
mnt-by:     MNT-MAXNOD
created:    2016-05-17T13:32:50Z
last-modified: 2018-09-04T11:48:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS462-RIPE
org-name:    ANTESIS SARL
org-type:    LIR
address:    les nonains
address:    71570
address:    Pruzilly
address:    FRANCE
admin-c:    AR34819-RIPE
tech-c:     AR34819-RIPE
abuse-c:    AR34820-RIPE
mnt-ref:    fr-antesis-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-antesis-1-mnt
created:    2015-12-28T13:17:52Z
last-modified: 2020-04-19T15:14:26Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +33(0)987877409

person:     Alexis ROCHEREUIL
address:    les nonains
address:    71570
address:    Pruzilly
address:    FRANCE
phone:     + 33 9 60 12 51 55
nic-hdl:    AR34819-RIPE
mnt-by:     fr-antesis-1-mnt
created:    2015-12-28T13:17:51Z
last-modified: 2015-12-28T13:17:51Z
source:     RIPE

person:     Drevon Lionel
address:    618 Avenue General de Gaulle 69760 Limonest
phone:     +33 (0) 478661185
nic-hdl:    LD2242-RIPE
created:    2007-06-01T21:42:26Z
last-modified: 2017-10-30T21:55:18Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MAXNOD
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]