| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.200.130.163 (lg) / ec2-52-200-130-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c8:82a3::34c8:82a3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEANTIC-SK AS202854

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202854
as-name:    NEANTIC-SK
org:      ORG-NSZO42-RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS202854
import:     from AS20853 accept ANY
export:     to AS20853 announce AS202854
admin-c:    AK9355-RIPE
tech-c:     DS11502-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2016-05-19T07:50:19Z
last-modified: 2018-09-04T11:48:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSZO42-RIPE
org-name:    NEANTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
org-type:    OTHER
address:    ul. ALEJA STANOW ZJEDNOCZONYCH, nr 53, lok. 302
address:    04-028 WARSZAWA
address:    PL
admin-c:    AK9355-RIPE
tech-c:     DS11502-RIPE
abuse-c:    NSZO5-RIPE
mnt-ref:    NASK2-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2016-05-17T14:21:33Z
last-modified: 2016-05-17T14:48:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Kokoszka
address:    Neantic Sp.zo.o.
address:    Al. Stanow Zjednoczonych 53 m. 302
address:    04-028 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 2133131
phone:     +48 533 333189
nic-hdl:    AK9355-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2012-05-15T11:32:41Z
last-modified: 2012-05-15T11:32:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Sienkowski
address:    Neantic Sp.zo.o.
address:    Al. Stanow Zjednoczonych 53 m. 302
address:    04-028 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 2133131
phone:     +48 533 333184
nic-hdl:    DS11502-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2012-05-15T11:32:41Z
last-modified: 2012-05-15T11:32:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]