| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.139.152 (lg) / ec2-3-235-139-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:8b98::3eb:8b98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AXA-AS AS202772

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202772
as-name:    AXA-AS
org:      ORG-AMES2-RIPE
import:     from AS31126 accept ANY
export:     to AS31126 announce AS202772
import:     from AS9051 accept ANY
export:     to AS9051 announce AS202772
admin-c:    GH3142-RIPE
tech-c:     CC15349-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2016-06-07T08:22:07Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SS58-RIPE

organisation:  ORG-AMES2-RIPE
org-name:    AXA Middle East SAL
org-type:    OTHER
address:    Jal el Dib Highway
abuse-c:    ACRO759-RIPE
mnt-ref:    SODETEL-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2016-05-30T06:01:10Z
last-modified: 2016-05-30T06:01:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chadi Chedid
address:    jal el dib
phone:     +9614727000
nic-hdl:    CC15349-RIPE
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2016-05-30T06:15:26Z
last-modified: 2016-05-30T06:15:26Z
source:     RIPE

person:     Gabriel Hachem
address:    Sodetel-Jal el Dib-Lebanon
phone:     +9614525098
nic-hdl:    GH3142-RIPE
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2012-06-07T12:19:36Z
last-modified: 2012-06-07T12:19:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]