| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VAD-SRL-AS1 AS202723

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202723
as-name:    VAD-SRL-AS1
org:      ORG-VS173-RIPE
import:     from AS31252 accept ANY
export:     to AS31252 announce AS202723
import:     from AS25454 accept ANY
export:     to AS25454 announce AS202723
admin-c:    VSA54-RIPE
tech-c:     VSA54-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-quasar-1-mnt
mnt-by:     vad-srl-mnt
created:    2016-06-16T08:46:36Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-QL88-RIPE

organisation:  ORG-VS173-RIPE
org-name:    VAD SRL
org-type:    OTHER
address:    Republic of Moldova, Chisinau City, 5 Academy Street, MD-2028
abuse-c:    ACRO851-RIPE
mnt-ref:    ru-quasar-1-mnt
mnt-by:     ru-quasar-1-mnt
created:    2016-06-14T14:57:55Z
last-modified: 2017-09-15T11:48:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VAD SRL Administrator
address:    8 Mesager St., Chisinau, Republic of Moldova
phone:     +3723364129401
nic-hdl:    VSA54-RIPE
mnt-by:     ORG-INET-MNT
created:    2017-06-09T16:33:21Z
last-modified: 2017-06-09T16:35:30Z
source:     RIPE # Filtered


mntner:     AS202723
admin-c:    VS10478-RIPE
auth:      SSO # Filtered
mnt-by:     AS202723
created:    2018-07-23T15:06:37Z
last-modified: 2018-07-23T15:06:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VAD srl
address:    Academy 5
phone:     +3723364129401
nic-hdl:    VS10478-RIPE
mnt-by:     AS202723
created:    2018-07-23T15:06:37Z
last-modified: 2018-07-23T15:06:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]