| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.249.90 (lg) / ec2-54-237-249-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:f95a::36ed:f95a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOOFIBER-AS AS202712

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202712
as-name:    TOOFIBER-AS
org:      ORG-TA996-RIPE
sponsoring-org: ORG-TLTA1-RIPE
tech-c:     LH3810-RIPE
admin-c:    EW1946-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS202712
import:     from AS12912 accept ANY
export:     to AS12912 announce AS202712
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WITRYNA-MNT
mnt-by:     TOOFIBER-MNT
created:    2018-11-15T09:27:15Z
last-modified: 2018-11-15T09:27:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA996-RIPE
org-name:    TOOFIBER.PL EWELINA WAWOK
org-type:    OTHER
address:    32-400 Myslenice ul. Kazimierza Wielkiego 58
abuse-c:    TOOF1-RIPE
admin-c:    EW1946-RIPE
tech-c:     LH3810-RIPE
mnt-ref:    IADMIN-MNT
mnt-by:     WITRYNA-MNT
mnt-by:     TOOFIBER-MNT
created:    2016-04-22T13:45:27Z
last-modified: 2018-11-13T20:00:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ewelina Wawok
address:    32-400 Myslenice ul. Kazimierza Wielkiego 58
phone:     +48 12 384 80 70
nic-hdl:    EW1946-RIPE
mnt-by:     EWAWOK-MNT
created:    2018-11-13T19:35:09Z
last-modified: 2018-11-13T19:35:09Z
source:     RIPE

person:     Lukasz Hudaszek
address:    32-400 Myslenice, ul. Kazimierza Wielkiego 58
phone:     +48 450 050 902
nic-hdl:    LH3810-RIPE
mnt-by:     LHUDASZEK-MNT
created:    2018-11-13T19:27:47Z
last-modified: 2018-11-13T19:27:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]