| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VKBIT AS202694

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202694
as-name:    VKBIT
org:      ORG-VBG3-RIPE
import:     from AS8767 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS202694
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS202694
admin-c:    JH27535-RIPE
tech-c:     HERO4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-vkbit-1-mnt
created:    2016-06-22T15:26:13Z
last-modified: 2018-08-21T15:03:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VBG3-RIPE
org-name:    VKBit Betrieb GmbH
org-type:    LIR
address:    Maximilianstrasse 53
address:    80530
address:    Muenchen
address:    GERMANY
admin-c:    JH27535-RIPE
tech-c:     HERO4-RIPE
tech-c:     HR6666-RIPE
abuse-c:    AR36737-RIPE
mnt-ref:    de-vkbit-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-vkbit-1-mnt
created:    2016-06-21T07:09:07Z
last-modified: 2017-04-26T12:14:53Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +49 89 21600

person:     Heiko Rother
address:    Maximilianstrasse 53
address:    80530
address:    Muenchen
address:    GERMANY
phone:     +49 89 21600
nic-hdl:    HERO4-RIPE
mnt-by:     de-vkbit-1-mnt
mnt-by:     HERO-MNT
created:    2016-06-23T08:07:19Z
last-modified: 2016-06-23T08:07:19Z
source:     RIPE

person:     Juergen Hoermann
address:    Maximilianstrasse 53
address:    80530
address:    Muenchen
address:    GERMANY
phone:     +49 89 21600
nic-hdl:    JH27535-RIPE
mnt-by:     de-vkbit-1-mnt
created:    2016-06-21T07:09:06Z
last-modified: 2016-06-21T13:41:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]