| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KELIWEB AS202675

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202675
as-name:    KELIWEB
org:      ORG-KS87-RIPE
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS1267 announce AS202675
import:     from AS8612 accept ANY
export:     to AS8612 announce AS202675
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS202675
import:     from AS56911 accept ANY
export:     to AS56911 announce AS202675
admin-c:    SK9846-RIPE
tech-c:     SK9846-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IT-KELIWEB
created:    2016-06-28T15:37:58Z
last-modified: 2020-12-23T11:36:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KS87-RIPE
org-name:    Keliweb S.R.L
country:    IT
org-type:    LIR
descr:     Keliweb srl
address:    via Bartolomeo Diaz, 35
address:    87036
address:    Rende (CS)
address:    ITALY
phone:     +3909841766080
admin-c:    SK11834-RIPE
tech-c:     SK11834-RIPE
abuse-c:    AR35279-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    IT-KELIWEB
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IT-KELIWEB
created:    2014-05-05T13:42:25Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Staff Keliweb
address:    Via Diaz 35 87036 Rende
phone:     +3909841766080
nic-hdl:    SK9846-RIPE
mnt-by:     IT-KELIWEB
created:    2014-06-03T07:25:54Z
last-modified: 2016-11-11T07:59:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]