| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  iNet-ASN AS202672

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202672
as-name:    iNet-ASN
org:      ORG-IL422-RIPE
import:     from AS207097 accept AS-OnlineCompanyLtd
export:     to AS207097 announce AS202672
import:     from AS210162 accept ANY
export:     to AS210162 announce AS202672
import:     from AS207097 accept ANY
export:     to AS207097 announce AS202672
import:     from AS21277 accept ANY
export:     to AS21277 announce AS202672
import:     from AS44217 accept ANY
export:     to AS44217 announce AS202672
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS202672
import:     from AS204331 accept ANY
export:     to AS204331 announce AS202672
import:     from AS202354 accept ANY
export:     to AS202354 announce AS202672
admin-c:    AS37565-RIPE
tech-c:     AS37565-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-inet-1-mnt
created:    2016-06-29T11:35:23Z
last-modified: 2021-09-08T18:55:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IL422-RIPE
org-name:    iNet LLC
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Baqubah Jadeda Quartar 204/42/29
address:    12216
address:    Diyala
address:    IRAQ
phone:     +9647723001800
admin-c:    AS37565-RIPE
tech-c:     AS37565-RIPE
abuse-c:    AR36809-RIPE
mnt-ref:    iq-inet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-inet-1-mnt
created:    2016-06-28T10:07:20Z
last-modified: 2024-01-11T13:12:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ahmed Subhi
address:    Baqubah Jadeda Quartar 204/42/29
address:    12216
address:    Diyala
address:    IRAQ
phone:     +9647708888438
nic-hdl:    AS37565-RIPE
mnt-by:     iq-inet-1-mnt
created:    2016-06-28T10:07:19Z
last-modified: 2024-01-11T13:23:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]