| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XServer-Europe AS202656

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202656
as-name:    XServer-Europe
org:      ORG-IVS6-RIPE
import:     from AS21100 accept ANY
export:     to AS21100 announce AS202656
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS202656
export:     to AS47447 announce AS202656
import:     from AS47447 accept ANY
admin-c:    XA492-RIPE
tech-c:     XA492-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-ua-xserver-1-MNT
created:    2023-04-12T07:33:08Z
last-modified: 2024-04-11T08:17:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IVS6-RIPE
org-name:    Ivanov Vitaliy Sergeevich
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Tsilinogradska Street, building 58 A, apartment 120
address:    61202
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380 57 728 12 67
admin-c:    XA492-RIPE
tech-c:     XA492-RIPE
abuse-c:    AR70150-RIPE
mnt-ref:    lir-ua-xserver-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ua-xserver-1-MNT
created:    2023-04-06T06:54:37Z
last-modified: 2023-11-14T14:52:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      XSERVER
address:    UKRAINE
address:    Kharkiv
address:    61202
address:    Tsilinogradska Street, building 58 A, apartment 120
phone:     +380 57 728 12 67
nic-hdl:    XA492-RIPE
mnt-by:     lir-ua-xserver-1-MNT
created:    2023-04-06T06:54:35Z
last-modified: 2023-04-06T06:54:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]