| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TXtv AS202632

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202632
as-name:    TXtv
org:      ORG-TdT1-RIPE
import:     from AS198252 accept ANY
export:     to AS198252 announce AS202632
import:     from AS21107 accept ANY
import:     from AS9146 accept ANY
export:     to AS21107 announce AS202632
export:     to AS9146 announce AS202632
admin-c:    AA26986-RIPE
admin-c:    AJ4578-RIPE
tech-c:     TXTV1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TXTV
created:    2016-07-07T09:04:26Z
last-modified: 2019-05-17T08:13:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TdT1-RIPE
org-name:    TXTV d.o.o. Tuzla
country:    BA
org-type:    LIR
address:    Focanska 1N
address:    75000
address:    Tuzla
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +38735961002
phone:     +38735302333
fax-no:     +38735302330
admin-c:    AJ2947-RIPE
admin-c:    AA26986-RIPE
admin-c:    IK879-RIPE
tech-c:     TXTV1-RIPE
abuse-c:    TXTV1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-TXTV
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TXTV
created:    2011-03-04T11:17:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TXTV Admin
address:    Tuzla
admin-c:    IK879-RIPE
abuse-mailbox: abuse@txtv.ba
tech-c:     IK879-RIPE
nic-hdl:    TXTV1-RIPE
mnt-by:     MNT-NSC1
created:    2011-03-09T09:33:18Z
last-modified: 2018-09-03T08:15:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Almira Turcinovic
address:    Focanska 1N
phone:     +38735961002
nic-hdl:    AA26986-RIPE
mnt-by:     MNT-TXTV
created:    2014-01-08T11:47:15Z
last-modified: 2019-05-17T08:39:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Admir Jaganjac
address:    Focanska 1
address:    75000
address:    Tuzla
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +38762861315
nic-hdl:    AJ4578-RIPE
mnt-by:     ba-elta-mt-1-mnt
created:    2017-06-28T06:49:58Z
last-modified: 2020-01-15T08:31:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]