| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KES23-AS AS202578

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202578
as-name:    KES23-AS
org:      ORG-LA1760-RIPE
sponsoring-org: ORG-IML25-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS202578
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS202578
admin-c:    NZ999-RIPE
tech-c:     NZ999-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2022-09-29T11:54:54Z
last-modified: 2022-10-25T16:11:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA1760-RIPE
org-name:    "KUBANENERGOSERVICE" LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    353560, Slavyansk-on-Kuban, st. Stroitelnaya, d. 49, room. 25
abuse-c:    ACRO49980-RIPE
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2022-09-28T08:57:14Z
last-modified: 2022-11-24T13:51:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikita Zhmyrya
address:    Slavyansk-na-Kubany st. Stroitelnaya 49
phone:     +79385151118
nic-hdl:    NZ999-RIPE
mnt-by:     Kubanenergoservice
created:    2018-05-17T06:26:35Z
last-modified: 2018-05-17T06:26:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]