| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.124.77 (lg) / ec2-18-232-124-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7c4d::12e8:7c4d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  APERTURE-NETWORKS AS202562

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202562
as-name:    APERTURE-NETWORKS
descr:     Aperture Networks
org:      ORG-RW16-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
remarks:    --- RPSL Information ---
remarks:    ---- Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS202562
mp-import:   afi any.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS6939 announce AS202562
remarks:    ---- VMHaus
mp-import:   afi any.unicast from AS136620 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS136620 announce AS202562
import:     from AS136620 accept ANY
export:     to AS136620 announce AS202562
remarks:    ---- Possibly Lizards
mp-import:   afi any.unicast from AS200365 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS200365 announce AS202562
import:     from AS200365 accept ANY
export:     to AS200365 announce AS202562
admin-c:    RWN2-RIPE
tech-c:     RWN2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REWBYCRAFT-MNT
created:    2016-07-25T11:13:51Z
last-modified: 2019-03-04T13:19:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RW16-RIPE
org-name:    Roelf Wichertjes
org-type:    OTHER
address:    Boschdijk 28-J
address:    Eindhoven
address:    5612AM
address:    Nederland
abuse-c:    ACRO991-RIPE
admin-c:    RWN2-RIPE
tech-c:     RWN2-RIPE
mnt-ref:    REWBYCRAFT-MNT
mnt-ref:    igloo22225
mnt-by:     REWBYCRAFT-MNT
created:    2016-07-21T20:48:35Z
last-modified: 2018-09-21T13:46:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Roelf Wichertjes NOC
address:    Boschdijk 28-J
address:    Eindhoven
address:    5612AM
address:    Nederland
nic-hdl:    RWN2-RIPE
admin-c:    RW4373-RIPE
tech-c:     RW4373-RIPE
mnt-by:     REWBYCRAFT-MNT
created:    2016-07-21T20:56:26Z
last-modified: 2017-09-12T20:37:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]