| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MATT-AS AS202559

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202559
as-name:    MATT-AS
org:      ORG-PN146-RIPE
sponsoring-org: ORG-MM631-RIPE
remarks:    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
remarks:    ::::::::::::::::-> UPSTREAMS <-:::::::::::::::::
remarks:    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
remarks:    ::::::< RoyleHosting B.V. >:::::::::::::::::::::
import:     from AS212477 accept ANY
export:     to AS212477 announce AS202559
remarks:    ::::::< Vultr Holdings, LLC >:::::::::::::::::::
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS202559
admin-c:    PN5449-RIPE
tech-c:     PN5449-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     matteo-mnt
mnt-by:     pipecdn-mnt
created:    2022-09-30T07:29:43Z
last-modified: 2023-03-26T08:23:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PN146-RIPE
org-name:    Matteo Fruhwald
country:    AT
org-type:    OTHER
address:    Mariengasse, 8020 Graz
abuse-c:    ACRO49979-RIPE
mnt-ref:    MMWM-MNT
mnt-by:     pipecdn-mnt
mnt-by:     matteo-mnt
created:    2022-09-28T08:39:49Z
last-modified: 2023-09-13T12:18:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Matteo Fruhwald
address:    Mariengasse, 8020 Graz
nic-hdl:    PN5449-RIPE
mnt-by:     pipecdn-mnt
created:    2022-09-28T07:37:50Z
last-modified: 2023-03-11T15:02:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]