| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SATTLER_8077-AT AS202549

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202549
as-name:    SATTLER_8077-AT
org:      ORG-SA3739-RIPE
import:     from AS8437 accept ANY
export:     to AS8437 announce AS202549
admin-c:    HE2139-RIPE
tech-c:     HE2139-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     at-sattler-1-mnt
created:    2016-07-26T15:46:09Z
last-modified: 2019-03-14T10:00:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA3739-RIPE
org-name:    Sattler AG
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Sattlerstrae 45
address:    8077
address:    Goessendorf
address:    AUSTRIA
phone:     +4331641041111
admin-c:    HE2139-RIPE
tech-c:     HE2139-RIPE
abuse-c:    AR36840-RIPE
mnt-ref:    at-sattler-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     at-sattler-1-mnt
created:    2016-07-01T10:51:40Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hannes Eberscheg
address:    Sattler AG
address:    Sattlerstrae 45
address:    8077
address:    Goessendorf
address:    AUSTRIA
phone:     +4331641041210
nic-hdl:    HE2139-RIPE
mnt-by:     at-sattler-1-mnt
created:    2016-07-01T10:51:39Z
last-modified: 2016-10-18T12:21:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]