| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.10.34 (lg) / ec2-3-228-10-34.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:a22::3e4:a22 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mvps AS202448

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202448
as-name:    mvps
descr:     https://www.mvps.net
org:      ORG-ML501-RIPE
admin-c:    MI4704-RIPE
tech-c:     MI4704-RIPE
abuse-c:    MA23266-RIPE
remarks:
remarks:    ==== SERVERIUS ====
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS202448
remarks:
remarks:    ==== UKSERVERS ====
import:     from AS42831 accept ANY
export:     to AS42831 announce AS202448
remarks:
remarks:    ==== EURAFIBRE ====
import:     from AS35625 accept ANY
export:     to AS35625 announce AS202448
remarks:
remarks:    ==== OBE ====
import:     from AS197595 accept ANY
export:     to AS197595 announce AS202448
remarks:
remarks:    ==== SYNAPSECOM ====
import:     from AS8280 accept ANY
export:     to AS8280 announce AS202448
remarks:
remarks:    ==== 23MEDIA ====
import:     from AS47447 accept ANY
export:     to AS47447 announce AS202448
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    For law enforcement inquiries, please email us at: admin@mvps.net
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    Geofeed: https://www.mvps.net/api/geolocation.php
remarks:    -----------------------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mvps
created:    2018-05-15T12:40:14Z
last-modified: 2020-07-23T10:50:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML501-RIPE
remarks:    -----------------
remarks:    www.mvps.net
remarks:    -----------------
remarks:    ----------------- LAW ENFORCEMENT ------------------
remarks:    For any law enforcement inquiries, please contact us
remarks:    at admin@mvps.net or by phone at +357.96794575
remarks:    ----------------------------------------------------
org-name:    MVPS LTD
org-type:    LIR
address:    Medousis 26, Katsiantonis and Charalambous court, Flat 202
address:    6059
address:    Larnaca
address:    CYPRUS
admin-c:    MI4704-RIPE
tech-c:     MI4704-RIPE
abuse-c:    AR46440-RIPE
mnt-ref:    mvps
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mvps
created:    2018-05-14T13:12:55Z
last-modified: 2020-07-23T10:52:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +35796794575

person:     Marius Ionescu
address:    Patron 6, Sunnywise Court, Flat 101
address:    6051
address:    Larnaca
address:    CYPRUS
phone:     +35796794575
nic-hdl:    MI4704-RIPE
mnt-by:     mvps
created:    2018-05-14T13:12:54Z
last-modified: 2020-01-20T09:41:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]