| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZIBED-AS AS202434

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202434
as-name:    ZIBED-AS
org:      ORG-DZTA1-RIPE
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS202434
export:     to AS48850 announce AS202434
export:     to AS201054 announce AS202434
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS202434
admin-c:    TZ2508-RIPE
tech-c:     TZ2508-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-zibed-1-mnt
created:    2018-05-17T07:52:20Z
last-modified: 2019-01-26T19:51:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DZTA1-RIPE
org-name:    Dariusz Zietara trading as Zibed
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Rybacka 3
address:    88-150
address:    Kruszwica
address:    POLAND
phone:     +48 525222009
admin-c:    TZ2508-RIPE
tech-c:     TZ2508-RIPE
abuse-c:    AR46485-RIPE
mnt-ref:    pl-zibed-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-zibed-1-mnt
created:    2018-05-16T07:59:18Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Zietara
address:    ul. Rybacka 3
address:    88-150
address:    Kruszwica
address:    POLAND
phone:     +48 536 81 44 77
nic-hdl:    TZ2508-RIPE
mnt-by:     pl-zibed-1-mnt
created:    2018-05-16T07:59:17Z
last-modified: 2019-01-29T13:59:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]