| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LLB AS202405

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202405
as-name:    LLB
org:      ORG-LLB2-RIPE
import:     from AS12387 accept ANY
export:     to AS12387 announce AS202405
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS202405
admin-c:    TA1724-RIPE
admin-c:    LA6959-RIPE
tech-c:     TA1724-RIPE
tech-c:     LA6959-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TON-MNT
mnt-by:     LLB-MNT
created:    2018-05-18T10:34:57Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:04Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TA248-RIPE

organisation:  ORG-LLB2-RIPE
org-name:    Liechtensteinische Landesbank AG
org-type:    OTHER
address:    FL-9490 Vaduz
admin-c:    LA6959-RIPE
tech-c:     LA6959-RIPE
abuse-c:    AR20972-RIPE
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     LLB-MNT
created:    2010-09-24T09:49:53Z
last-modified: 2017-07-07T14:58:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LLB AG
address:    Liechtensteinische Landesbank AG
address:    Staedtle 44
address:    LI-9490 Vaduz
address:    Liechtenstein
admin-c:    SF279-RIPE
tech-c:     FA7486-RIPE
tech-c:     CA7510-RIPE
nic-hdl:    LA6959-RIPE
mnt-by:     LLB-MNT
created:    2017-07-07T14:38:25Z
last-modified: 2017-07-07T14:57:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TON AG
address:    TON Total Optical Networks AG
address:    Neugruetstrasse 3
address:    CH-9430 St. Margrethen
address:    Switzerland
abuse-mailbox: abuse@ton-net.com
admin-c:    PS10621-RIPE
admin-c:    PS23930-RIPE
tech-c:     PS10621-RIPE
tech-c:     PS23930-RIPE
nic-hdl:    TA1724-RIPE
mnt-by:     TON-MNT
created:    2007-02-20T21:30:01Z
last-modified: 2021-01-11T07:56:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]