| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FAB-NET AS202395

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202395
as-name:    FAB-NET
org:      ORG-FAB22-RIPE
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS202395
import:     from AS57151 accept ANY
export:     to AS57151 announce AS202395
import:     from AS43853 accept ANY
export:     to AS43853 announce AS202395
admin-c:    ERZE1-RIPE
tech-c:     ERZE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     EZ5823-MNT
created:    2018-05-22T13:17:00Z
last-modified: 2023-06-16T08:35:47Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-FAB22-RIPE
org-name:    Fiberaccessbolaget i Sverige AB
org-type:    OTHER
country:    SE
address:    Munkforsplan 33
address:    SE-123 47 Farsta
address:    Sweden
abuse-c:    FAB78-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2018-05-19T08:57:08Z
last-modified: 2023-11-06T14:17:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eric Zetterfalk
address:    Fiberaccessbolaget i Sverige AB
address:    Box 4003
address:    SE-102 61 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46702974042
nic-hdl:    ERZE1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     EZ5823-MNT
created:    2018-05-19T08:57:06Z
last-modified: 2018-05-24T06:39:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]