| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-HYTEL AS202382

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202382
as-name:    ASN-HYTEL
org:      ORG-HS216-RIPE
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS-HYTEL
import:     from AS56911 accept ANY
export:     to AS56911 announce AS-HYTEL
admin-c:    MP32373-RIPE
tech-c:     MP32373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WARIAN-MNT
created:    2018-05-23T08:48:41Z
last-modified: 2018-11-12T23:26:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HS216-RIPE
org-name:    HYTEL S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    LARGO PORTA NAPOLI, 1
address:    81043
address:    Capua
address:    ITALY
phone:     +393664226202
admin-c:    MP32373-RIPE
tech-c:     MP32373-RIPE
abuse-c:    AR46569-RIPE
mnt-ref:    WARIAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WARIAN-MNT
created:    2018-05-22T07:28:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michele Petrillo
address:    LARGO PORTA NAPOLI, 1
address:    81043
address:    Capua
address:    ITALY
phone:     +393664226202
nic-hdl:    MP32373-RIPE
mnt-by:     WARIAN-MNT
created:    2018-05-22T07:28:39Z
last-modified: 2018-05-22T07:28:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]