| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EnBW-KRITIS-AS AS202355

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202355
as-name:    EnBW-KRITIS-AS
org:      ORG-EA1149-RIPE
import:     from AS41998 accept ANY
export:     to AS41998 announce AS202355
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS202355
admin-c:    TG9908-RIPE
tech-c:     TSG73479-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2018-05-28T10:57:30Z
last-modified: 2021-08-17T08:03:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OTG1-RIPE

organisation:  ORG-EA1149-RIPE
org-name:    EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG
country:    DE
descr:     Kritische Infrastruktur
org-type:    OTHER
address:    Durlacher Allee 93
address:    76131 Karlsruhe
abuse-c:    TSG73479-RIPE
mnt-ref:    ODR-TKG-MNT
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2018-05-18T09:01:45Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetCom BW
abuse-mailbox: abuse@netcom-bw.de
address:    NetCom BW
address:    Unterer Bruehl 2
address:    73479 Ellwangen
admin-c:    SW4723-RIPE
tech-c:     TH3886-RIPE
tech-c:     JG7658-RIPE
tech-c:     FH5708-RIPE
tech-c:     SR15412-RIPE
nic-hdl:    TSG73479-RIPE
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2011-07-21T09:14:28Z
last-modified: 2021-10-27T05:02:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thilo Gauger
address:    EnBW Kernkraft GmbH
address:    Kraftwerkstrae 1
address:    74847 Obrigheim
address:    Germany
phone:     + 49 (0)6261 65-0
nic-hdl:    TG9908-RIPE
mnt-by:     ODR-TKG-MNT
created:    2018-05-17T09:25:01Z
last-modified: 2018-05-17T09:25:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]