| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.173.35.159 (lg) / ec2-35-173-35-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ad:239f::23ad:239f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cafebazaar AS202319

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202319
as-name:    cafebazaar
org:      ORG-AHHH1-RIPE
import:     from AS25184 accept ANY
export:     to AS25184 announce AS202319
import:     from AS50810 accept ANY
export:     to AS50810 announce AS202319
import:     from AS60976 accept ANY
export:     to AS60976 announce AS202319
import:     from AS56402 accept ANY
export:     to AS56402 announce AS202319
import:     from AS31549 accept ANY
export:     to AS31549 announce AS202319
import:     from AS47330 accept ANY
export:     to AS47330 announce AS202319
import:     from AS50941 accept ANY
export:     to AS50941 announce AS202319
import:     from AS31400 accept ANY
export:     to AS31400 announce AS202319
import:     from AS44244 accept ANY
export:     to AS44244 announce AS202319
admin-c:    YP762-RIPE
tech-c:     YP762-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-cafebazaar-1-mnt
created:    2018-06-04T13:22:27Z
last-modified: 2019-04-29T12:21:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AHHH1-RIPE
org-name:    Avaye Hamrahe Houshmande Hezardastan PJSC
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No 8 , 2nd peyvand St., Farhang Blvd., Saadatabad, Tehran,
address:    1997748311
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989361890920
admin-c:    YP762-RIPE
tech-c:     YP762-RIPE
abuse-c:    AR37489-RIPE
mnt-ref:    ir-cafebazaar-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-cafebazaar-1-mnt
created:    2016-09-02T13:11:00Z
last-modified: 2021-07-31T14:02:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Bajelan
address:    No. 8, 2nd Peyvand , Farhang Square , Saadat abaad
address:    1997748310
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +9874314000
nic-hdl:    YP762-RIPE
mnt-by:     ir-cafebazaar-1-mnt
created:    2016-09-02T13:11:00Z
last-modified: 2020-04-21T14:10:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]