| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.200.226.179 (lg) / ec2-34-200-226-179.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22c8:e2b3::22c8:e2b3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTGLOBALPLUS-AS AS202306

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202306
as-name:    HOSTGLOBALPLUS-AS
org:      ORG-HI42-RIPE
sponsoring-org: ORG-ML520-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9049 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9049 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
import:     from AS50817 accept ANY
export:     to AS50817 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
import:     from AS3175 accept ANY
export:     to AS3175 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3175 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3175 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58057 accept ANY
mp-export:   to AS58057 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   to AS29632 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
mp-export:   to AS41051 announce AS-HOSTGLOBALPLUS
admin-c:    AE5332-RIPE
tech-c:     AE5332-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HOSTGLOBALPLUS
created:    2018-06-06T11:55:28Z
last-modified: 2020-08-15T23:13:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HI42-RIPE
org-name:    HOSTGLOBAL.PLUS INC
org-type:    OTHER
address:    Gagarina st., n. 61, fl. 72, Kazan, Russian Federation
abuse-c:    ACRO16672-RIPE
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-ref:    MNT-INTERLAN
mnt-by:     MNT-HOSTGLOBALPLUS
created:    2018-06-05T08:04:02Z
last-modified: 2020-06-30T01:34:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksey Efimov
address:    Gagarina st., n. 61, fl. 72, Kazan, Russian Federation
phone:     +74952412984
nic-hdl:    AE5332-RIPE
mnt-by:     MNT-HOSTGLOBALPLUS
created:    2018-06-08T07:28:40Z
last-modified: 2018-06-08T07:28:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]