| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIRERED AS202305

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202305
as-name:    WIRERED
org:      ORG-JGF3-RIPE
import:     from AS207185 accept ANY
export:     to AS207185 announce AS202305
import:     from AS12321 accept ANY
export:     to AS12321 announce AS202305
admin-c:    JGF36-RIPE
tech-c:     TJG5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Joan
created:    2018-06-06T12:56:31Z
last-modified: 2022-04-28T19:14:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JGF3-RIPE
org-name:    JOAN GRAU FERRI trading as Wirered
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Santos 14
address:    46800
address:    Xativa
address:    SPAIN
phone:     +34659629069
abuse-c:    ACRO18773-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Joan
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Joan
created:    2015-02-20T14:39:52Z
last-modified: 2020-12-16T13:05:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tech Joan Grau
address:    Santos 14 Xativa
address:    Spain
admin-c:    AJG52-RIPE
tech-c:     JGF36-RIPE
tech-c:     CAV82-RIPE
nic-hdl:    TJG5-RIPE
mnt-by:     MNT-JOANGRAU
mnt-by:     VF-CLIENTES-MNT
created:    2016-09-13T10:37:40Z
last-modified: 2016-09-19T10:34:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JOAN GRAU FERRI
address:    LOS SANTOS, 14
address:    Xativa, Valencia
address:    46800
address:    Spain
phone:     +34 963938815
mnt-by:     MNT-PROV-ONO
nic-hdl:    JGF36-RIPE
created:    2013-07-18T06:51:53Z
last-modified: 2021-03-23T10:15:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]