| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETH-AS AS202302

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202302
as-name:    NETH-AS
org:      ORG-NL365-RIPE
import:     from AS43668 accept ANY
export:     to AS43668 announce AS202302
import:     from AS44600 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS202302
admin-c:    SE4794-RIPE
tech-c:     SE4794-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETH-MNT
created:    2018-06-06T13:05:33Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LUL6-RIPE

organisation:  ORG-NL365-RIPE
org-name:    NETH LLC
org-type:    OTHER
address:    04073, Ukraine, Kiev, Kravchenko 21
abuse-c:    ACRO14048-RIPE
mnt-ref:    NETH-MNT
mnt-by:     NETH-MNT
created:    2018-06-04T09:56:59Z
last-modified: 2021-07-02T08:42:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ievgen Shneider
address:    04073, Ukraine, Kiev, Kravchenko 21
phone:     +380686159238
nic-hdl:    SE4794-RIPE
mnt-by:     NETH-MNT
created:    2018-06-04T09:53:51Z
last-modified: 2021-08-16T09:20:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]